Pozvánka na zasedání AS FF JU


 

České Budějovice dne 23.června 2020

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 

schůze Akademického senátu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se bude konat ve středu 24. června od 13.00 hodin v zasedací místnosti Z1 (Filozofická fakulta, Branišovská 31a).

 

Program jednání:

1) Výroční zpráva FF JU za rok 2019
2) Výroční zpráva o hospodaření FF JU za rok 2019
3) Zpráva o činnosti GA FF JU za rok 2019
4) Schválení dílčí komise pro volby do AS JU.
5) Různé.