Pozvánka na zasedání AS FF JU


 

Členům Akademického senátu

Filozofické fakulty JU

 

České Budějovice dne 5. února 2020

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

svolávám schůzi Akademického senátu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která se bude konat ve středu 12. února od 12.00 hodin v zasedací místnosti Z1 budovy Filozofické fakulty JU, Branišovská 31a.

 

Program jednání:

1) Zahájení
2) Různé

 

S pozdravem

doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D., v. r.

předseda AS FF JU