Akademický senát (AS FF JU)

 
 


VNITŘNÍ PŘEDPISY

 
 


ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ AS FF JU

 
 


SLOŽENÍ AS FF JU (2018–2020)               

 


Funkční období senátu skončilo dne 14. 9. 2020.


VOLBY DO AS FF JU PRO OBDOBÍ 2020–2022


VOLBY DO AS JU PRO OBDOBÍ 2020–2023