INFORMACE K EPIDEMII KORONAVIRU

Aktualizováno dne 13.10.2020

 


POKYN PRO ZAMĚSTNANCE FF JU
 
POKYN PRO STUDENTY FF JU


V případě, že jste byli pozitivně testováni na covid-19 nebo že Vám byla ze strany kompetentních orgánů nařízena karanténa, máte povinnost tuto skutečnost neprodleně sdělit ing. Hondlíkové, a to buď e-mailem (hondlik@ff.jcu.cz) nebo telefonicky (387 774 802).


V případě, že jste byli pozitivně testováni na covid-19 nebo že Vám byla ze strany kompetentních orgánů nařízena karanténa, máte povinnost tuto skutečnost neprodleně sdělit své studijní referentce, a to buď mailem nebo telefonicky.


❕ Povinnost nosit roušky

 

Informace k omezení provozu na Jihočeské univerzitě

 

Rozhodnutí rektora Jihočeské univerzity:

Rozhodnutí rektora JU o mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru (12. 6. 2020)