INFORMACE K EPIDEMII KORONAVIRU

Aktuální informace k epidemii koronaviru.

Aktuální informace a všechna opatření JU k epidemii koronaviru naleznete → ZDE.


​1KRIZOVÝ ŠTÁB JU - kontakty

2. Vyjádření rektora JU k aktuálnímu vývoji epidemie koronaviru

3. Krizový štáb FF JU

 

4. Rozhodnutí děkana FF JU č. 06 k aktuálnímu vývoji epidemie koronaviru (19. 5. 2020)

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 

6. Rozhodnutí rektora JU o mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru (14. 5. 2020)


Usnesení vlády České republiky:

Přehled usnesení vlády ČR proti koronavirové pandemii


Metodické pokyny:

1. Metodický pokyn k protiepidemickým opatřením (3. 3. 2020)

2. Metodický pokyn ke stanovení podmínek nařízené karantény (3. 3. 2020)

3. Metodický pokyn ke karanténě zaměstnanců a studentů JU (7. 3. 2020)

4. Erasmus+ studijní pobyty a praktické stáže: pokyny k řešení situace koronavirové pandemie


Důležité a užitečné odkazy:

Pro získání aktuálních informací se doporučuje sledovat oficiální informace těchto institucí: