27.4.
V úterý 25. 4. 2017 proběhlo fakultní kolo soutěže Student a věda v oboru lingvistiky.
25.4.
Bylo vydáno Rozhodnutí rektora o konání voleb do Akademického senátu Jihočeské univerzity.
21.4.
Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce Mgr. Stefana Segiho - 27. 4. 2017.
19.4.
Dipl. Sc. Pol. Karl Matschiner - 24. 4. 2017; Dr. Jaroslav Šonka - 25. 4. 2017
12.4.
Historie jako prostor k setkávání – mimoškolní místa výuky v česko-bavorském příhraničí
10.4.
Přednášku pronese PhDr. Martin Kubata 11. 4. 2017 od 8.00 hod.; učebna S1.
10.4.
12. 4. 2017 v Jihočeském divadle na Půdě; 26. 4. 2017 v Divadle SUD
5.4.
3.4.
Konference se uskuteční od 6. do 7. 4. 2017. Jednacími jazyky konference jsou francouzština, italština a španělština.
24.3.
Přednáška proběhne v pondělí 10. dubna 2017 od 16.00 hodin v posluchárně P2.
24.3.
Konferenci pořádá Historický ústav FF JU ve dnech 6. a 7. dubna 2017.
21.3.
Zpráva o odborné exkurzi Ústavu romanistiky.
21.3.
Krajské kolo proběhne 5. 4. 2017. Na organizaci a průběhu se podílí i Historický ústav FF JU.