5.9.
Mezinárodní vědecká konference, Moravská zemská knihovna, 19.–20. září 2018 / an international conference, the Moravian Library in Brno, September 19th and 20th, 2018.
5.9.
24.8.
V letošním roce na ni dorazilo více jak padesát cizinců ze 14 zemí.
25.7.
v rámci programu Erasmus+: Erasmus v akademickém roce 2018/2019.
13.7.
Každý rok se mohou čerstvě nastupující prváci seznámit se svou univerzitu a novými spolužáky prostřednictvím Seznamováku JU.
10.7.
Obhajoba rigorózní práce a státní rigorózní zkouška Mgr. Františka Koreše se konají 11. 7. 2018 od 13:30 hod.
4.7.
Všechny knihy budou čtenářům k dispozici k vypůjčení jako součást knižního fondu AK JU.
27.6.
V pondělí 25. 6. 2018 navštívilo Historický ústav FF JU 35 studentů a studentek historie a jejich učitelé z univerzit v Halle a Hamburgu.
19.6.
Obhajoba rigorózní práce a státní rigorózní zkouška Mgr. Petera Demetera se koná 27.6. 2018 od 10:00 hod.
19.6.
Obhajoby a doktorské zkoušky se konají ve dnech 26., 27. a 28. června 2018.
12.6.
Druhý ročník soutěže pro studenty všech učitelských oborů FF JU o nejlepší inovativně pojatý výukový blok.
11.6.
Studenti se mohou hlásit na dvouměsíční neplacené stáže v krajských redakcích ČT.
22.5.
Konference spolupořádaná Ústavem věd o umění a kultuře FF JU se uskuteční 23.–24. 5. 2018 na FF ZČU v Plzni.
11.5.
Aneta Hájková a Eliška Kopecká převzaly magisterský diplom Université de Lorraine.