Zpět

ŽIVOT S ČEŠTINOU. NOMEN OMEN. ČEŠKA - ČEŠTINÁŘKA - ČECHOVÁ

2.5.17

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ústav bohemistiky a pobočka Jazykovědného sdružení AV ČR

 

pořádají ve středu 10. 5. 2017

 

zasedací místnosti Rektorátu JU (3. patro,

č. dveří 03 003)

od 11:00 přednášku

 

prof. PhDr. Marie Čechové, DrSc.

 

na téma

 

 

Život s češtinou. Nomen omen.

Češka -  češtinářka -  Čechová

 

 

 

Srdečně zveme studentky a studenty Filozofické i Pedagogické fakulty JU, doktorandy a vyučující.