Zpět

VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU JIHOČESKÉ UNIVERZITY PRO OBDOBÍ 2017-2020

19.5.17

VÝSLEDKY VOLEB

Do Akademického senátu JU byli za FF zvoleni tito kandidáti:

Akademičtí pracovníci:

Mgr. David SKALICKÝ, Ph.D.

doc. PhDr. Josef HRDLIČKA, Ph.D.

doc. Mgr. Ondřej CHVOJKA, Ph.D.

 

Studenti:

Jan VACLÍK

Mgr. Martin DVOŘÁK

 

Seznam náhradníků:

Akademičtí pracovníci: 

Mgr. Veronika VEBEROVÁ, Ph.D.

Mgr. Tomáš JAJTNER, Ph.D., Th.D.

Mgr. Petr KOS, Ph.D.

 

Studenti:

Bc. Kateřina MAŠLOVÁ

Mgr. Václav VONDROVSKÝ

 

Výsledky voleb do AS JU pro období 2017 - 2020 za všechny fakulty naleznete ZDE.

 

Seznam navržených kandidátů za Filozofickou fakultu JU:

Akademičtí pracovníci

Studenti

doc. PhDr. Josef HRDLIČKA, Ph.D.

Historický ústav

Mgr. Martin DVOŘÁK
Dějiny novější české literattury

doc. Mgr. Ondřej CHVOJKA, Ph.D.

Archeologický ústav

Bc. Kateřina MAŠLOVÁ
Archeologie

PhDr. Bc. Jan IVANEGA, Ph.D.

Ústav věd o umění a kultuře

Jan VACLÍK
Historie/Bohemistika
 

Mgr. Tomáš JAJTNER, Ph.D. et Th.D.

Ústav anglistiky

Mgr. Bc. Václav VONDROVSKÝ
Archeologie

PhDr. Jan JOHN, Ph.D.

Archeologický ústav

 

Mgr. Petr KOS, Ph.D.

Ústav anglistiky

 

PhDr. Jitka RAUCHOVÁ, Ph.D.

Historický ústav

 

doc. PhDr. Jan RADIMSKÝ, Ph.D.

Ústav romanistiky

 

Mgr. David SKALICKÝ, Ph.D.

Ústav věd o umění a kultuře

 

Mgr. Veronika VEBEROVÁ, Ph.D.

Ústav bohemistiky

 

 

Seznam kandidátů za všechny součásti JU naleznete ZDE.

 

Termín konání voleb do AS JU pro období 2017-2020:

  • čtvrtek 18. května 2017 od 10.00-16.00 hod.
  • pátek 19. května 2017 od 08.00-14.00

Termín pro podání návrhů kandidátů za Filozofickou fakultu JU je do:

  • úterý 9. května 2017 do 18:00 hodin

 

a to členům dílčí volební komise za FF JU (zejména do rukou předsedy PhDr. et PaedDr. Jiřího, Dvořáka, Ph.D., kancelář FF 02 034), kterými jsou:

  • PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.
  • Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D.
  • Mgr. Jaroslav Dibelka, Ph.D.
  • Jan König, M.A.
  • Mgr. Michal Havrda

  • Mgr. Klára Žemličková

 
Kandidáty do senátu může navrhnout každý člen akademické obce JU písemně členům dílčí volební komise a to nejpozději 7 pracovních dnů před konáním voleb.
Navržený kandidát musí písemně souhlasit s kandidaturou.
 
Návrhový lístek ke stažení → ZDE
Souhlas s kandidaturou ke stažení → ZDE