Zpět

STUDENTKY ÚSTAVU ROMANISTIKY ÚSPĚŠNĚ ABSOLVOVALY STUDIUM NA UNIVERSITÉ DE LORRAINE

11.5.18

Ve čtvrtek 3. 5. 2018 předal pan prof. Guy Achard-Bayle studentkám Ústavu romanistiky Anetě Hájkové a Elišce Kopecké magisterský diplom Université de Lorraine. Obě studentky zde minulý rok absolvovaly magisterský studijní program Sciences du langage et Didactique des Langues : Lexique, Texte et Discours, který je součástí projektu dvojího diplomu realizovaného Ústavem romanistiky FF JU a Université de Lorraine. Oběma studentkám, které díky svým znalostem francouzštiny a dalších cizích jazyků získaly zajímavé pracovní pozice v soukromé sféře, srdečně blahopřejeme.