Zpět

STRATEGICKÉ PARTNERSTVÍ LSTI na FF JU

30.1.19

Strategické partnerství LSTI na FF JU: jeden cyklus úspěšně završen, další před námi!

Mezinárodní projekt „Národní právní řády a podnikové právo v EU: překlad a tlumočení v rozmanitosti“ realizovaný konsorciem 7 partnerských univerzit v rámci tzv. Strategického partnerství ERASMUS+ v letech 2015-2018 byl úspěšně završen obhájením závěrečné zprávy v prosinci 2018. Projekt označovaný v angličtině akronymem LSTI, v jehož průběhu byly zorganizovány tři 14denní Intenzivní studijní programy vždy pro 35 vybraných studentů partnerských univerzit a vytvořeny pedagogické materiály pro výuku právního překladu včetně případových studií o podnikání v jazykových a právních službách, se setkal s velmi pozitivním hodnocením ze strany poskytovatele dotace, Domu zahraničních služeb MŠMT. O kvalitě realizace svědčí fakt, že zástupce organizačního týmu JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D., byl pozván na seminář se žadateli o tento druh projektové dotace, aby projekt představil jako jeden z příkladů dobré praxe.

Projekt LSTI, který má za sebou už desetiletou tradici, tím ale nekončí, právě naopak! Partnerské konsorcium znovu úspěšně podalo grantovou žádost a již ve dnech 4. až 15. února t.r. bude Jihočeská univerzita hostit první Intenzivní studijní program v rámci nového cyklu Strategického partnerství LSTI 2018-2021, tentokrát nazvaného Národní právní řády a profese překladatele: překlad a tlumočení v rozmanitosti.“ Program setkání bude velmi bohatý, vedle akademických aktivit typu přednášek, kulatých stolů a tematických workshopů nabídne i jedinečná vystoupení odborníků z praxe. Zazní nejen příspěvky zástupců překladatelských či personálních agentur, jazykových škol i advokátních kanceláří, ale vystoupí například též zástupce Generálního ředitelství pro překlad Evropské komise (blíže viz připojený program). Všichni zájemci z řad zainteresované (nejen) studentské veřejnosti jsou na jednotlivé prezentace srdečně zváni!

 

                                                                         

Intenzivní program

„Národní právní řády a profese překladatele: Překlad a tlumočení v rozmanitosti“

 

4.- 15. 2. 2019, Filozofická fakulta JU v Českých Budějovicích, místnost P2

 Program v .pdf ke stažení → ZDE

 

 

program 1. týdne : Příprava na profesi překladatele/tlumočníka

 

 

 

 

 

 

 

Pondělí

4/2

9h : Slavnostní zahájení a prezentace programu

Příprava na profesi překladatele/tlumočníka – jazykové vzdělávání

9h30-10h30 : Jazyková příprava. Nové metody ve výuce jazyků. Expert FF JU (EN)

Přestávka – občerstvení (S7)

11h-12h : Aplikované cizí jazyky pro potřeby budoucích překladatelů. Expert UTRL FF UK (EN)

12h-13 h : oběd (Menza JU)

13h-16h : Praktická jazyková cvičení zaměřená především na obtížné jevy v mateřském jazyku. (EN/FR/všechny jazyky)

16h-17h : Představení České republiky, zejména z pohledu cizince (FR)

 

 

 

 

 

Úterý

5/2

 

 

Příprava na profesi překladatele/tlumočníka – otázky mezikulturních rozdílů a identity.

9h-10h : Interkulturní rozdíly. Expert PrF JU (EN)

Přestávka – občerstvení (S7)

10h30-12h : Kvíz pro studenty – kulturní stereotypy. Debata o kulturních specifikách jednotlivých zemí v profesní sféře. Přítomní vyučující (EN/FR)

12h-13 h : oběd (Menza JU)

13h-14h30 : Výuka jazyků a další jazykové služby. Expert Aslan (EN)

Přestávka – občerstvení (S7)

15h-16h30 : Praktická cvičení – specifika aplikovaných jazyků. Obtíže dané interkulturními rozdíly. (EN/FR) (EN/FR)

16h30-17h : Studenti jedné z partnerských univerzit představí z kulturního hlediska svou zemi formou prezentace a ochutnávky typických výrobků. LOTYŠSKO (S7)

 

 

 

Středa

6/2

Vzdělávání překladatelů/tlumočníků

9h-10h30 : Studium překladatelství a tlumočnictví na vysokých školách.  Deontologické aspekty profese překladatele/tlumočníka. Přítomní vyučující (FR/EN)

Přestávka – občerstvení (S7)

11h-12h : Překlad pro Evropskou unii.  Expert DGT EK (EN)

12h-13 h : oběd (Menza JU)

13h-14h30 : Prezentace studentů o formalitách spojených se založením překladatelské živnosti/agentury. (FR/EN)

Přestávka – občerstvení (S7)

15h-16h30 : Příprava na překlad. Rozbor textu. Tvorba glosáře. (EN)

16h30-17h : Studenti jedné z partnerských univerzit představí z kulturního hlediska svou zemi formou prezentace a ochutnávky typických výrobků. SLOVENSKO (S7)

 

 

Čtvrtek

7/2

Stáže pro začínající překladatele. Příklady dobré praxe. I

9h-10h30 : Překlady pro překladatelské agentury I. Expert Skřivánek (EN)

Přestávka – občerstvení (S7)

11h-12h : Lokalizace. Expert RWS Moravia (EN)

12h-13 h : oběd (Menza JU)

13h-14h30 : Videokonference na téma spolupráce vzdělávacích institucí s poskytovateli stáží. (FR/EN)

Přestávka – občerstvení (S7)

15h-16h30 : Přípravná cvičení na tlumočení. (EN)

16h30-17h : Studenti jedné z partnerských univerzit představí z kulturního hlediska svou zemi formou prezentace a ochutnávky typických výrobků. PORTUGALSKO (S7)

 

 

 

Pátek

8/2

 

 

Stáže pro začínající překladatele. Příklady dobré praxe. II

9h-10h30 : Překlady pro překladatelské agentury II. Expert Sophia (EN)

Přestávka – občerstvení (S7)

11h-12h : Free-lance překladatel, nebo překladatelská agentura ? Expert Bohemian Copy (EN)

12h-13 h : oběd (Menza JU)

13h-16h : Praktická cvičení (CAT nástroje, překlad titulků) (EN)

16h30-17h : Studenti jedné z partnerských univerzit představí z kulturního hlediska svou zemi formou prezentace a ochutnávky typických výrobků. RUMUNSKO (S7)

 

program 2. týdne : Právní rámec překladatelské profese

 

 

 

 

Pondělí

11/2

Právní rámec překladatelské profese. I

9h-10h30 : Stáže v překladatelských agenturách. Expert Sophia (EN)

Přestávka – občerstvení (S7)

11h-12h : Úvod do práva společností EU. Typologie, fungování a modality právních předpisů. P. Vasconcelos (EN)

12h-13 h : oběd (Menza JU)

13h-14h30 : Prezentace studentů o založení překladatelské agentury. (FR/EN)

Přestávka – občerstvení (S7)

15h-15h30 : Bližší informace k následné exkurzi a pokyny k přípravě novinového článku (reportáže) o ní. (FR)

16h-17h : Exkurze do překladatelské agentury SOPHIA

 

Úterý

12/2

Právní rámec překladatelské profese. II

9h-10h30 : Úvod do problematiky smluvního práva. Druhy doložek. Nejčastěji používané typy smluv. Expert AK Šíp, Kadlec&Paikrová(FR)

Přestávka – občerstvení (S7)

11h-12h : Duševní vlastnictví. Právní aspekty překladu. H. Renaudie (FR)

12h-13 h : oběd (Menza JU)

13h-14h30 : Prezentace a rozbor textů k překladu. (FR)

Přestávka – občerstvení (S7)

15h-16h30 : Překlad dokumentů (pracovní smlouva, dohoda o důvěrnosti/mlčenlivosti). (všechny jazyky)

16h30-17h : Studenti jedné z partnerských univerzit představí z kulturního hlediska svou zemi formou prezentace a ochutnávky typických výrobků. FRANCIE (S7)

 

 

 

Středa

13/2

Statut překladatele a pracovně-právní vztahy v překladatelské profesi

9h-10h30 : Základy pracovního a živnostenského práva. Mobilita pracovníků v Evropě. I. Petrů (FR)

Přestávka – občerstvení (S7)

11h-12h : Lidské zdroje a pracovní trh. Expert Hilti (EN)

12h-13 h : oběd (Menza JU)

13h-14h30 : Úvod do doprovodného tlumočení při obchodním jednání. Pokyny k přípravě rolové hry. (EN/FR)

Přestávka – občerstvení (S7)

15h-16h30 : Samostatná práce studentů v mezinárodních a vícejazyčných skupinách (příprava rolové hry). (EN/FR)

16h30-17 : Studenti jedné z partnerských univerzit představí z kulturního hlediska svou zemi formou prezentace a ochutnávky typických výrobků. ČESKÁ REPUBLIKA (S7)

 

 

 

Čtvrtek

14/2

Marketing a vztahy se zákazníky

9h-10h30 : Nové marketingové techniky. Práce s klientem. Profesní sociální sítě. Expert EF JU (EN)

Přestávka – občerstvení (S7)

11h-12h : Sebepropagace free-lance překladatele. Expert (FR)

12h-13 h : oběd (Menza JU)

13h-14h30 : Rolová hra v mezinárodních a vícejazyčných skupinách : tlumočení obchodního jednání. (EN/FR)

Přestávka – občerstvení (S7)

15h-17h : Samostatná práce studentů (dokončení práce na překladu a novinovém článku).

 

 

Pátek

15/2

 

9h-11h : Shrnutí a závěrečná bilance. Vyhodnocení odevzdaných prací.

Přestávka – občerstvení (S7)

11h-12h : Slavnostní zakončení programu.

12h-13 h : oběd (Menza JU)

Volný program.