Zpět

SPOLEČNÉ KOLOKVIUM HISTORICKÉHO ÚSTAVU FF JU A UNIVERZITY PASOV

14.6.17

Ve dnech 16. až 17. června 2017 pořádá Historický ústav FF JU společně s Univerzitou Pasov kolokvium Besprechung laufender Arbeiten zur Geschichte, Literatur und Kultur des östlichen Europa. Bude se konat v zasedací místnosti Z1 v anglickém a německém jazyce. Jeho náplní je představení nejnovějších bakalářských, magisterských a doktorských prací, jejichž autoři zvolili při výzkumu dějin nebo literatury zemí východní Evropy zvláště podnětná témata či metodologické přístupy. Z Historického ústavu představí své bádání David Bohdálek, Václav Černý a František Koreš.