Zpět

SOUTĚŽ SCHOLA IN SCHOLA/ UNIVERSITATE

29.6.17

 

SOUTĚŽ SCHOLA IN SCHOLA/ UNIVERSITATE

Ve středu 28. 6. 2017 se na FF JU uskutečnil první ročník studentské soutěže inovativně pojatých výukových hodin SCHOLA IN SCHOLA/UNIVERSITATE. Soutěže se zúčastnili studenti navazujících magisterských programů učitelství pro střední školy, kteří představili návrhy na netradičně pojaté výukové hodiny svých aprobačních předmětů na společné téma mediální výchova (jedno z průřezových témat dle RVP-G). O vítězích soutěže rozhodla pětičlenná porota složená z oborových didaktiků FF JU a zkušených středoškolských učitelů.


První tři místa v soutěži získaly následující práce:

1. místo Nikol Burianová - hodina anglického jazyka na téma:  Falešné zprávy:  kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
2. místo Filip Procházka - hodina dějepisu na téma: 20. století - století propagandy (opakování událostí 20. století prostřednictvím propagandistických plakátů)
3. místo Magdaléna Smržová - hodina anglického jazyka na téma: Reklama  

Všem účastníkům soutěže děkujeme!