Zpět

SETKÁNÍ ČESKÝCH A NĚMECKÝCH ŽÁKŮ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (24. 5. 2017)

31.5.17

Jedním z důležitých výstupů společného projektu Historického ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Univerzity Pasov Historie jako prostor k setkávání – mimoškolní místa výuky v česko-bavorském příhraničí je organizace jednodenních akcí pro žáky středních škol. Ti se v jejich rámci setkávají na místech spjatých s historií česko-německých vztahů. Na středu 24. května 2017 připravili členové českého projektového týmu jedno z takových setkání pro žáky českobudějovického Českého reálného gymnázia a jejich vrstevníky z gymnázia v bavorském Grafenau. Historickým místem, jehož dějiny žáci společně zkoumali, bylo jihočeské krajské město. Zatímco dopoledne se vzájemně poznávali při seznamovacích hrách a jazykové animaci v tělocvičně Českého reálného gymnázia, odpoledne měli vyhrazené na plnění úkolů v centru města. Úkoly, které v pětičlenných jazykově smíšených skupinkách žáci plnili, byly zaměřeny na historii česko-německého soužití v Českých Budějovicích, na politické i kulturní soupeření obou národností ve druhé polovině 19. století. Během dne nevynechali nejvýraznější dominanty města a spolupracovali také se studentkami z Univerzity Pasov při natáčení rozhovorů o zvonařské rodině Pernerů. Do konceptu setkání vhodně zapadla i závěrečná exkurze do pivovaru Budějovický Budvar, který původně vznikl jako protiváha k německému Měšťanskému pivovaru.