Zpět

PAMĚTI PŘIBÍKA A JANA BUKOVANSKÝCH PINTŮ Z BUKOVAN

10.7.18
"Paměti Přibíka a Jana Bukovanských Pintů z Bukovan" - obhajoba rigorózní práce a státní rigorózní zkouška Mgr. Františka Koreše se konají ve středu 11. července 2018 od 13:30 hod.