Zpět

NOVÁ A STARÁ VĚDA V 17. STOLETÍ – POKROK A ZPÁTEČNICTVÍ?

1.3.17

Historický ústav

Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

si Vás dovoluje srdečně pozvat

 

na přednášku

 

NOVÁ A STARÁ VĚDA V 17. STOLETÍ – POKROK

A ZPÁTEČNICTVÍ?,

kterou pronese

 

doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.

(Univerzita Karlova v Praze)

 

v pondělí 20. března 2017 od 15.00 hodin v posluchárně P2

(Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Branišovská 31a).