Zpět

NÁVŠTĚVA ŠPANĚLSKÉHO VELVYSLANCE NA JIHOČESKÉ UNIVERZITĚ

10.4.19

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 navštívil Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích Jeho Excelence pan Ángel Lossada Torres-Quevedo, velvyslanec Španělska, kterého doprovázela atašé pro vzdělávání v ČR, paní Amaya Cal Linares, vyslankyně španělského Ministerstva školství, paní Rosa Prieto, a také atašé pro vzdělávání v Polsku, pan Enrique Fraile. Návštěva se uskutečnila u příležitosti stého výročí česko-španělských diplomatických vztahů a s tím spojeného přednáškového cyklu VI Jornadas de Hispanismo, Edición y Cultura Digital.

Delegace byla slavnostně přijata rektorem Jihočeské univerzity doc. Tomášem Machulou, Ph.D., Th.D., proděkanem pro zahraniční vztahy a rozvoj FF JU PhDr. Pavlem Králem, Ph.D., proděkanem pro akreditace a řízení kvality FF JU a ředitelem Ústavu romanistiky doc. PhDr. Janem Radimským, Ph.D. a akademickými pracovníky španělské sekce Ústavu romanistiky.

Členové Ústavu romanistiky delegaci podrobněji poreferovali o akademické spolupráci se Španělskem, vyzdvihli spolupráci s univerzitou v Salamance, s níž Ústav romanistiky již čtvrtým rokem intenzivně a úspěšně spolupracuje formou tzv. Dvojího diplomu. Zmíněna byla i spolupráce s regionálními středními školami poskytujícími výuku španělštiny a kurzem Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků „Současné trendy ve výuce španělštiny aneb Talleres de ELE“ pořádaným pro středoškolské učitele španělštiny. Účastníci setkání byli rovněž informováni o konferenci „Encuentro de Hispanistas“, která proběhne v září 2019 na FF JU.