Zpět

NÁVŠTĚVA HISTORIKŮ Z UNIVERZIT V HALLE A HAMBURGU NA HISTORICKÉM ÚSTAVU FF JU

27.6.18

V pondělí 25. června 2018 navštívilo Historický ústav Filozofické fakulty JU 35 studentů a studentek historie a jejich učitelé z univerzit v Halle a Hamburgu. Do jižních Čech je přivedl zájem o středověké a renesanční památky. Ředitel ústavu Václav Bůžek jim představil vědecké směřování pracoviště, jeho aktuální výzkumné projekty a mezinárodní spolupráci. V diskusi se němečtí kolegové a kolegyně zajímali o dějiny raného novověku, zvláště dějiny Habsburků na českém trůně a připravovanou edici Slavatovského kopiáře. Po prohlídce Akademické knihovny pokračovala debata o možnostech vzájemné spolupráce, zvláště pak o akademické výměně učitelů a studentů v rámci programu Erasmus, o níž projevili především historikové a historičky z Halle velký zájem. Prohlídku historické části Českých Budějovic připravila pro německé hosty Kateřina Pražáková.