Zpět

MIMOŘÁDNÝ PUBLIKAČNÍ ÚSPĚCH Mgr. MICHALA MORAWETZE, DOKTORANDA HISTORICKÉHO ÚSTAVU FILOZOFICKÉ FAKULTY JU

29.6.17

Mimořádný publikační úspěch Mgr. Michala Morawetze, doktoranda Historického ústavu Filozofické fakulty JU, kterému v prestižní ediční řadě CONTUBERNIUM vyšla v nakladatelství Franz Steiner Verlag Stuttgart vědecká monografie s edicí Romantik in Böhmen.