Zpět

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ PŘESHRANIČNÍ PŘÍBĚHY VODY A DŘEVA

24.5.17

Ve dnech 9. až 13. května 2017 proběhl blokový mediální seminář Přeshraniční příběhy vody a dřeva, který připravil tým projektu Historie jako prostor k setkávání - mimoškolní místa výuky v česko-bavorském příhraničí. Z Českých Budějovic přijelo 7 studentek a studentů Filozofické, Ekonomické a Teologické fakulty JU. V Pasově se k nim připojilo dalších 9 posluchačů místní univerzity. Společně se učili pracovat s nejmodernější nahrávací technikou a stříhat vlastní film. Přitom využívali kvalitního technického zázemí Univerzity Pasov i podpory profesionálních mediálních koučů a kameramanů. Natáčeli ve studiích i v nádherném prostředí v okolí plavebního kanálu na řece Ilz.

Nakonec připravili čtyři příběhy, v nichž různým způsobem zpracovávali problematiku plavení dřeva a osudů vorařů v 19. století. Jejich díla, která ještě procházejí závěrečnými úpravami, je možné shlédnout na webových stránkách grenzgeschichten.net.

Celkově si čeští a němečtí studenti dobře rozuměli, což bylo patrné nejen při práci ve skupinkách zpracovávajících jednotlivé příběhy, nýbrž i během večerních setkání, jež si účastníci spontánně domlouvali a při nichž poznávali Pasov.