Zpět

KNIHOVNA PROFESORA JOSEFA PETRÁNĚ SE STALA SOUČÁSTÍ AKADEMICKÉ KNIHOVNY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

4.7.18

Knihovna profesora Josefa Petráně se stala součástí Akademické knihovny Jihočeské univerzity

V květnu 2018 Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích získal většinu knih z pozůstalosti významného českého historika prof. PhDr. Josefa Petráně, CSc., Dr. h. c. (1930-2017). Tematický záběr řádově stovek publikací se týká především dějin české společnosti v období od středověku po 20. století, duchovní i hmotné kultury, vzdělanosti a výuky dějepisu. Všechny knihy budou čtenářům k dispozici k vypůjčení jako součást knižního fondu Akademické knihovny Jihočeské univerzity.

Knihovna profesora Josefa Petráně je v pořadí již druhá knihovna, kterou Historický ústav obdržel. První v pořadí byla knihovna prof. PhDr. Františka Šmahela, DrSc., Dr. h. c., již Historický ústav získal v roce 2005.

V prosinci 2018 připomene Historický ústav Filozofické fakulty JU v Českých Budějovicích mimořádné vědecké a pedagogické zásluhy profesora Josefa Petráně na vědeckém semináři, kde se jednotliví účastníci ve svých sděleních budou snažit postihnout jeho osobní přínos pro současnou historickou vědu. Tímto seminářem nazvaným Dílo Josefa Petráně a současná historická věda chce Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity vzdát poctu jednomu z nejvýznamnějších českých historiků, jemuž roku 2005 naše univerzita udělila čestný doktorát.