Zpět

JAK SE DĚLÁ VĚDA NA FF JU

10.1.19
Filozofická fakulta Jihočeské univerzity pořádá cyklus popularizačních přednášek nazvaný "Jak se dělá věda". Smyslem projektu je poutavou formou představit naše filologické, historické a umělecko-kulturální obory. Oproti klasickým dnům otevřených dveří je zmíněný cyklus přednášek zaměřen především na představení konkrétních oborů v podání předních osobností fakulty, které se vedle výuky podílejí také na soudobém výzkumu. Zájemci se tak na přednáškách mají šanci seznámit s různými obory trochu osobitější formou.
V průběhu tohoto roku budeme pořádat tři přednáškové bloky, v roce 2020 pak proběhne ještě blok poslední. Každý se bude sestávat ze tří až čtyř půlhodinových přednášek.
 
První přednáškový blok se uskutečnil 23. ledna 2019 od 9.00 do 11.00 hod.
Cyklus je určený primárně pro středoškolské studenty, ale srdečně zváni jsou také zájemci z řad široké veřejnosti.