Zpět

INTENZIVNÍ PROGRAM LSTI O ODBORNÉM PŘEKLADU A TLUMOČENÍ POTŘETÍ NA FF

20.2.19

Ve dnech 4. až 15. února hostila Jihočeská univerzita (JU) již potřetí Intenzivní studijní program o odborném překladu a tlumočení fungující pod zkratkou LSTI (Legal Systems - Translation and Interpreting). Uvedený mezinárodní projekt organizovaný v rámci tzv. Strategického partnerství Erasmus+, v němž JU zastoupená pracovníky Ústavu romanistiky Filozofické fakulty pod vedením JUDr. Mgr. Iva Petrů, Ph.D., dlouhodobě spolupracuje s partnery z Francie (Jihobretaňská univerzita), Španělska (Univerzita Vigo), Portugalska (Polytechnický institut v Portu), Slovenska (Prešovská univerzita), Lotyšska (Vysoká škola Ventspils) a Rumunska (Technická univerzita v Bukurešti), navázal na setkání uspořádaná v Českých Budějovicích v letech 2013 a 2016.

Projekt LSTI, který má již desetiletou tradici, se soustředí na šíření mezioborových přístupů, rozvoj transversálních, zejména jazykových kompetencí (pracovními jazyky projektu jsou francouzština a angličtina), a podporu podnikatelského myšlení zúčastněných studentů. A to za využití nových forem učení (globální simulace či „pédagogie renversée“) a nových technologií (videokonference, streaming, systémy Moodle, Dropbox, CAT nástroje, apod.). Vlastní program zabezpečují vyučující partnerských univerzit ve spolupráci s odborníky ze soukromé sféry, zejména z oblasti jazykových a právních služeb. Společně vytvářejí výstupy projektu v podobě každoročně pořádaných „zimních škol“ a mnohojazyčného pedagogického materiálu pro výuku odborného překladu.

Letošní Intenzivní program přivedl na JU 24 studentů z uvedených zemí, kteří se zde po dobu dvou týdnů seznamovali se specifiky překladatelského byznysu v jednotlivých zemích a v České republice zvláště. Program byl skutečně intenzivní: dopoledne přednášky akademických pracovníků z JU i partnerských univerzit a prezentace profesionálů, odpoledne pak kulaté stoly, workshopy a semináře s nácviky překladatelských a tlumočnických technik, případně exkurze. Účastníkům se totiž dostalo možnosti prohlédnout si prostory překladatelské agentury SOPHIA jazykové služby s.r.o., radnice statutárního města Českých Budějovic a pivovaru Budvar n.p.

Zahraniční studenti si pobyt v Českých Budějovicích velmi pochvalovali, a to jak po studijní stránce, tak v kulturním ohledu. S velkým ohlasem se vedle návštěvy pohádkového Českého Krumlova setkaly zejména prezentace profesionálů, např. zástupce Generálního ředitelství pro překlad Evropské komise nebo zástupců globálních „language service providers“ Skřivánek či RWS Moravia, jakož i místních společností SOPHIA či Aslan. V neposlední řadě se velmi líbily kulturní prezentace jednotlivých zemí s degustací lokálních produktů připravované samotnými studenty. Doufejme, že i další intenzivní programy, které se uskuteční v únoru 2020 v Portu v Portugalsku a v únoru 2021 ve městě Venstpils v Lotyšsku budou stejně úspěšné!