Zpět

HABILITAČNÍ PŘEDNÁŠKA „KATOLIČTÍ INTELEKTUÁLOVÉ A JEJICH KRITIKA DEMOKRATICKÉHO SYSTÉMU V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU“

17.3.17
Habilitační přednáška pana PhDr. et PaedDr. Marka Šmída, Ph.D. "Katoličtí intelektuálové a jejich kritika demokratického systému v meziválečném Československu" se koná na veřejné části Vědecké rady FF JU dne 23. 3. 2017 od 11:00 hod.