Zpět

DOKTORSKÉ KOLOKVIUM HISTORICKÉHO ÚSTAVU FF JU

4.10.18

Doktorské kolokvium Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity

18. 10. 2018

Začátek: 11.00 hodin, místnost: 02 004

 

Mgr. Vladimir Panov, Russia and the Habsburgs in the Early Modern Period: Diplomacy and Mutual Perception

 

Mgr. Josef Čížek, Financial Policy of the Habsburgs 1526-1620

 

PhDr. František Koreš, Social Transformation of Bohemian Lesser Nobility in the 17th Century

 

Mgr. Václav Černý, Farmstead Headship Successors and the others. Peasants´ Families at Protivín estate (1780-1830)

 

Mgr. Aleš Černý, The British Diplomatic Mission in the Early First Czechoslovakian Republic

 

Mgr. David Bohdálek, The Czechoslovak Pencil Industry in the Centrally Planned Economy 1948–1968

 

 

Diskuse k disertačním projektům:

Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

Doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

Prof. Dr. Andrei Prokopiev (Státní univerzita Petrohrad)

PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.

doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.

 

Ke kolokviu jsou srdečně zváni další akademičtí pracovníci nejen Historického ústavu Filozofické fakulty JU a studenti zvláště magisterských a doktorských programů.

 

Organizační záležitosti vyřizuje: PhDr. Jan Šimánek