Zpět

ČERVNOVÁ SETKÁNÍ ŠKOL V PROJEKTU HISTORIE JAKO PROSTOR K SETKÁVÁNÍ

20.7.17

V červnu 2017 proběhla v projektu Historie jako prostor k setkávání – mimoškolní místa výuky v česko-bavorském příhraničí další tři setkání českých a německých školních tříd. První z nich se konalo ve Vimperku 1. června 2017. Základní školu Tomáše Garrigue Masaryka Vimperk navštívili žáci z Realschule Bad Griesbach. S českými žáky se nejprve seznamovali v krásném prostředí velké školní zahrady, kde si v rámci jazykové animace přibližovali pojmy spjaté se středověkými obchodními stezkami i strašidelnými legendami z příhraničí. V odpoledních hodinách řešili v rámci velké hry ve smíšených česko-německých skupinkách úkoly spjaté se Zlatou stezkou i česko-německou historií Vimperku.

Ve dnech 27. a 28. června 2017 uspořádali členové projektového týmu dvě setkání v Bučině. První připravili pro Gymnázium Prachatice a Gymnázium Freyung, zatímco při druhém se setkali žáci z Gymnázia Strakonice a Gymnázia Deggendorf. Dopolední program byl v tomto případě zaměřený na proměny Bučiny, jež ležela v bezprostřední blízkosti hranic. Žáci se setkali též s panem Haselbergerem, který strávil celý život v příhraničí a stal se svědkem odsunu německých obyvatel. Dále ve smíšených česko-německých skupinkách řešili úkoly, při nichž zažívali historii i současnou podobu této příhraniční oblasti.