Zpět

BOHEMISTICKÝ SEMINÁŘ 2017

10.7.17

BOHEMISTICKÝ SEMINÁŘ 2017

(9. 7. – 13. 7. 2017)

 

Moravská zemská knihovna pořádá seminář určený pro zahraniční bohemisty. V roce 2017 je realizován ve spolupráci s Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity pod přímou záštitou děkana prof. Vladimíra Papouška.

Přednášky a semináře, které jsou zaměřeny na aktuální i historické aspekty vývoje české literatury, ale i na praktické či metodologické otázky spojené s překladatelstvím či na témata s širším kulturně-společenským přesahem, povedou přední osobnosti FF JČU. Účastníci mohou volit mezi přednáškami a translatologickými semináři.

Program → ZDE