Zpět

BODRÝ NÁRODNÍ BUDITEL OSVÍCENÝ ROMANTISMEM? VYBRANÁ BELETRIE JOSEFA FRANTY ŠUMAVSKÉHO (1796-1857) Z 30. LET 19. STOLETÍ - Mgr. DAVID FRANTA

15.5.17
Státní rigorózní zkouška a obhajoba rigorózní práce "Bodrý národní buditel osvícený romantismem? Vybraná beletrie Josefa Franty Šumavského (1796-1857) z 30. let 19. století" pana Mgr. Davida Franty se konají v pátek 19. května 2017.