Zpět

ÚSPĚCH FILOZOFICKÉ FAKULTY JU - ČASOPIS TÝDEN PŘEDSTAVIL ŽEBŘÍČEK NEJLEPŠÍCH FAKULT A VYSOKÝCH ŠKOL V ČR

12.2.19

Časopis TÝDEN opět představil ve speciální příloze žebříček nejlepších vysokých škol. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity získala v oblasti humanitních věd 2. místo.

Žebříček je sestavován na základě několika kritérií:

 

  1. Zájem o studium na dané fakultě/škole – kritériem byla například šance na přijetí a počet zapsaných uchazečů.
  2. Personální obsazení – klíčovým ukazatelem byl především počet tzv. domácích pedagogů, tedy doktoři, docenti a profesoři s vyšším úvazkem než 0,5. Důležitý byl také poměr počtu studentů na jednoho pedagoga.
  3. Věda – hodnocení vycházelo z RIV bodů udělovaných Radou pro výzkum, vývoj a inovace za vědeckou činnost. Zohledněny byly počty bodů udělených za poslední tři vyhodnocené roky a úspěšnost v získávání grantů.
  4. Vnější hodnocení – zde bylo rozhodující zařazení fakulty/školy v prestižních zahraničních žebříčcích a hodnocení Akreditační komise ČR (respektive Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství) a úspěšnost v akreditačních řízeních.