Zpět

Zadání diplomových prací na ÚRO FF v AR 2018/2019

14.1.19


doc. Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.
ADAMOVÁ Veronika, Bc.
Comment clauses v češtině a španělštině: kontrastivní analýzaComment clauses v češtině a španělštině: kontrastivní analýza.

DRAHOTOVÁ Michaela, Bc.
Diferencovaná výuka v hodinách cizího jazyka.

LEPEŠKOVÁ Klára, Bc.
Neologismy v oblasti sociálních sítí.

VACKOVÁ Lucie, Bc.
Kontrastivní analýza polysémních slov češtině a španělštině.

VILLÁN MIRÁS Enara
Jazyk videoher jako didaktický nástroj.
El lenguaje en los videojuegos como herramienta didáctica.


Lic. David Andrés Castillo, Ph.D.
BORNOVÁ Jana, Bc.
Způsoby vyjádření argumentace ve sdělovacích prostředcích.

HŮLKOVÁ Zuzana, Bc.
Jazyk na Internetu a na sociálních sítích jako prostředek pro výuku španělštiny.

 

Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D.
KOPECKÁ Michaela, Bc.
Překladatelské dílo Jiřího Konůpka.

 

PhDr. Jana Pešková, Ph.D.
BULVOVÁ Marcela, Bc.
Perifrastické prostředky pro vyjádření pasivní rezultativnosti v kontrastivní perspektivě.

BROMOVÁ Lucie, Bc.
Verbonominální konstrukce v odborném textu v kontrastivní perspektivě.

PISOS PRADO Aitor
La antroponomástica. Aproximación teórica y propuesta de aplicación didáctica en ELE.
Antroponyma ve španělském jazyce: kontrastivní analýza jejich užití.
Textově strukturační funkce opisných slovesných vazeb (typ empezar por + infinitiv): analýza výskytu a užití.

SALZEROVÁ Martina, Bc.
Deiktické významy sloves ve španělštině v porovnání s češtinou.

 

prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr.
HANUSOVÁ Kristýna, Bc.
Příběh dvou kostelů. Prostor, lidé a čas v románu Sebastiana Vassalliho Dva kostely.

SRUBJANOVÁ Adéla, Bc.
Italská dramatická tvorba na pražských divadelních scénách (1948-2018).

 

doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.
JODLOVÁ Veronika, Bc.
Odborné francouzsko-české překladové slovníky a terminologické databáze - historie a současný stav.

 

Zadání diplomových prací si můžete vyzvednout na sekretariátu ÚRO FF JU.