Zpět

Zadání diplomových prací na ÚRO FF v AR 2017/2018

25.1.18

 

Zadání diplomových prací na ÚRO FF v AR 2017/2018 

Zadání diplomových prací si můžete vyzvednout na sekretariátu ÚRO FF JU.

 

Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.

KUBALÁKOVÁ Barbora, Bc.

Kontrastivní analýza částic se spornou aktualizační funkcí v češtině a španělštině.

 

TANZEROVÁ Jaroslava, Bc.

Kontrastivní analýza modifikačních částic v češtině a španělštině.

 

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

MEZEROVÁ Kristýna, Bc.

Slovesné způsoby ve vedlejších větách kompletivních - kontrastivní korpusová analýza.

 

PhDr. Jana Pešková, Ph.D.

BLÁHOVÁ Kateřina, Bc.

Textově strukturační funkce opisných slovesných vazeb (typ empezar por + infinitiv): analýza výskytu a užití.

 

BROMOVÁ Lucie, Bc.

Relační adjektiva v kontrastivní perspektivě.

 

SRBA Jaroslav, Bc.

Překlad vybraných lexikálních jednotek nástroji podporujícími strojový překlad.

 

PhDr. Josef Prokop, Ph.D.

NOVÁKOVÁ Eliška, Bc.

Charakteristika divadelního typu chlubivého vojína v Tragedia Policiana od Sebastiána Fernándeze.

 

doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.

VOLÁKOVÁ Veronika, Bc.

Názvy stromů: návrh vícejazyčné terminologické databáze.

 

Dott. Fabio Ripamonti, Ph.D.

ZAMPINOVÁ Pamela, Bc.

Jazykové interference v hovorové italštině u dětí italských imigrantů v České republice.

 

doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.

GABRIŠKOVÁ Denisa, Bc.

Frázová slovesa v italštině a jejich české protějšky v paralelním korpusu InterCorp.