Zpět

Zadání bakalářských prací na URO FF v AR 2018/2019

3.6.19

Zadání bakalářských prací na URO FF v AR 2018/2019

 

doc. Mgr. Miroslava AUROVÁ, Ph.D.

DUDA Jan
Anglicismy v oblasti on-line videoher ve španělštině a češtině.

CHLÁDKOVÁ Denisa
Lingvistická analýza používání členu v produktivních činnostech studentů španělštiny na nižších úrovních.

POUSTKOVÁ Tereza
Srovnání přejatých slov z angličtiny ve španělštině a v češtině v internetových novinových článcích.


Lic. David ANDRÉS CASTILLO, Ph.D.

MACHULOVÁ Magdaléna
Polifonia en textos dialógicos.


Mgr. Kateřina DRSKOVÁ, Ph.D.

DVOŘÁKOVÁ Zuzana
Quasimodo et Triboulet, deux personnages romantiques de Victor Hugo (étude comparative).

SPÁČILOVÁ Marie
Le monde du commerce dans les romans d´Émile Zola Le ventre de Paris et Au Bonheur des dames.

 

Mgr. et Mgr. Václav GRUBHOFFER, Ph.D.

SKALOVÁ Pavla

České umění a literatura v díle Angela Marii Ripellina. Komentovaná bibliografie.

 

Doc. PhDr. Ondřej PEŠEK, Ph.D.

HORELICOVÁ Dita
Subjunktiv imperfekta a plusquamperfekta v současné francouzštině - kvantitativní a kvalitativní analýza.

DANGOVÁ Phuong Thanh
Dublety v současné francouzštině.


PhDr. Jana PEŠKOVÁ, Ph.D.

SOUKUPOVÁ Alexandra
Antepozice a postpozice adjektiva (kontrastivní korpusová analýza).


JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D.

JURIŠOVÁ Kristýna
La langue française au Maroc.

MORAVCOVÁ Barbora
Komparativní analýza české a španělské úpravy náhradní rodinné péče a rozbor příslušné španělské právní terminologie s glosářem.

SMIŘICKÁ Zdenka
Komparativní analýza české a francouzské úpravy kolektivního vyjednávání s důrazem na právo na stávku a rozbor příslušné francouzské právní terminologie s glosářem.

ŤUPOVÁ Barbora
Komparativní analýza české a francouzské úpravy živnostenského podnikání a rozbor příslušné francouzské právní terminologie s glosářem.


PhDr. Josef PROKOP, Ph.D.

ŘÍHOVÁ Martina
Divadelní typ chvástavého vojáka v díle Feliciana de Silvy Segunda Celestina (1536).

VENTURINI Sara
Centurio z Tragicomedia de Calisto y Melibea a Trasone z I due felici rivali: srovnání charakteristik postav.

ZUBROVÁ Anděla
Tragicomedia de Lisandro y Roselia: charakteristika typu chvástavého vojáka.


prof. PhDr. Jitka RADIMSKÁ, Dr.

TOMS Tomáš
Díla ze světové literatury v četbě dnešních maturantů.


doc. PhDr. Jan RADIMSKÝ, Ph.D.

JELÍNKOVÁ Zora
Francouzská citoslovce v korpusu Intercorp a jejich překlady do češtiny.

KUPKOVÁ Aneta
Úspěšnost strojového překladu z francouzštiny do češtiny v závislosti na typu textu.


Ing. Marie ŠVARCOVÁ, Ph.D.

KNOBLOCHOVÁ Jana
Využití sociálních sítí ve vybrané firmě.

ŠKÁBOVÁ Natálie
Využití sociálních sítí k propagaci České republiky organizací CzechTourism.


Ing. Tomáš VOLEK, Ph.D.

BATSUURI Nomin
Francie jako obchodní partner Visegrádské skupiny.