Zpět

V sekretariátu Ústavu romanistiky FF JU jsou připravena k vyzvednutí zadání bakalářských prací zadaných v AR 2015/16.

22.6.16

Zadání bakalářských prací na URO FF v AR 2015/2016

Obhajoby v roce 2017

 

Mgr. Miroslava AUROVÁ, Ph.D.

BAŠTOVÁ Kristýna, A14048

Historie české hispanistiky: vývoj po roce 1989

 

RYBÁKOVÁ Lenka, A14096

Národní stereotypy: vztah Čechů a Španělů

 

Mgr. Veronika ČERNÍKOVÁ, Ph.D.

KOUŘIL Filip, A14069

Jack Kerouac et Volkswagen blues de Jacques Poulin

 

Mgr. Kateřina DRSKOVÁ, Ph.D.

ŘÍHOVÁ Veronika, A14076

České překlady francouzské poezie v časopise Moderní revue (1894-1925)

 

VESELÁ Veronika, A14079

Hry Samuela Becketta na českých divadelních scénách

 

Dott. Ivana OVISZACH, Ph.D.

KRALIKOVÁ Kristýna, A14043

Historie a popularita knihy Srdce

 

ZAMPINOVÁ Pamela, A14047

Komparace českého a italského vzdělávacího systému

 

doc. PhDr. Ondřej PEŠEK, Ph.D.

JANISCHOVÁ Olga, DiS., A14068

Předložky s významem příčinným, přípustkovým, účelovým a podmínkovým v současné francouzštině (kontrastivní korpusová analýza)

 

PECHOVÁ Barbora, A14074

Determinovaná vlastní jména v současné francouzštině (kontrastivní korpusová analýza)

 

PhDr. Jana PEŠKOVÁ, Ph.D.

BROMOVÁ Lucie, A14083

Adverbium v kontrastivní perspektivě (korpusová analýza)

 

HRABÁKOVÁ Kateřina, A14085

Opisné slovesné vazby vyjadřující průběh slovesného děje

 

CHVÁTALOVÁ Karolína, A14088

Přechylování názvů povolání v současné španělštině (korpusová analýza)

 

KANTOROVÁ Anna, A14090

Frekvenční analýza výrazových prostředků pasiva ve španělštině

 

KUBALÁKOVÁ Barbora, A14091

Užití pravidelného a nepravidelného tvaru participia: norma versus úzus

 

SRBA Jaroslav, A14097

Srovnávací analýza výskytu "se" u sloves typu morir(se)

 

VEDROVÁ Tereza, A14102

Španělská odborná terminologie v oblasti rodinného práva (vybraná oblast Latinské Ameriky)

 

JUDr. Mgr. Ivo PETRŮ, Ph.D.

BENDOVÁ Kateřina, A14067

Jazykový režim EU v praxi: analýza obsahu webových stránek agentury Frontex a návrhy na překlad do českého a francouzského jazyka

 

BORNOVÁ Jana, A14082

Komparativní analýza české a španělské ústavy se zaměřením na rozdíly dané odlišnou formou státního zřízení a rozbor příslušné právní terminologie

 

BROŽOVÁ Kateřina, A14317

Komparativní analýza české a francouzské právní úpravy zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků a rozbor příslušné právní terminologie

 

KUTHANOVÁ Kateřina, A14071

Komparativní analýza české a francouzské ústavní úpravy legislativní moci a rozbor příslušné právní terminologie

 

MACHOVÁ Alena, A14072

Jazykový režim EU v praxi: srovnání dostupnosti dokumentů v českém, francouzském a anglickém jazyce zveřejňovaných prostřednictvím online knihkupectví EU

 

PETKOVÁ Barbora, A14094

Komparativní analýza české a španělské ústavní úpravy legislativní moci a rozbor příslušné právní terminologie

 

PETROVÁ Kristýna, A14318

Komparativní analýza české a francouzské právní úpravy vyživovací povinnosti a rozbor

příslušné právní terminologie

 

VANEROVÁ Veronika, A14078

Terminologie z oblasti práva průmyslového vlastnictví a analýza ekvivalentního vyjádření ve

francouzštině

 

PhDr. Josef PROKOP, Ph.D.

KUBELOVÁ Barbora, A14092

Lucas Fernández a počátky španělského divadla

 

NOVÁKOVÁ Eliška, A14200

Problematika naplnění žánru ve Farsa theologal od Diega Sáncheze de Badajoz

 

doc. PhDr. Jan RADIMSKÝ, Ph.D.

GABRIŠKOVÁ Denisa, A14040

Užití členů a dalších determinantů u posesiv v italštině

 

KRYCHOVÁ Eliška, A14070

Mediální ohlas reformy francouzského pravopisu

 

RÁDROVÁ Kristýna, A14075

Francouzsko-české překladové slovníky online: aktuální stav a srovnání dostupných nástrojů

 

Dott. Fabio RIPAMONTI, Ph.D.

KAZÍKOVÁ Dominika, A14041

Analýza používání "passato remoto" v kontrastu s "passato prossimo" v současné hovorové italštině

 

SRUBJANOVÁ Adéla, A14315

Chyby v pravopisu a písemné varianty v českých italianismech

 

TAUSCHOVÁ Andrea, A14046

Vyjádření zdvořilosti v italštině a češtině: kontrastivní analýza