Zpět

Ústav romanistiky FF JU získal prestižní grant mezinárodní spolupráce

3.9.15

Projekt tzv. Strategického partnerství „Systèmes juridiques et droit des entreprises dans l´UE : traduire et interpréter dans la diversité“ [Právní řády a právo obchodních společností v EU: překlad a tlumočení v rozmanitosti], který připravili pod vedením JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D., pracovníci našeho ústavu, uspěl v grantové soutěži organizované v rámci programu ERASMUS+.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích tak bude moci společně s šesti partnerskými pracovišti z Francie (Jihobretaňská univerzita), Španělska (Univerzita Vigo), Portugalska (Polytechnický institut v Portu), Slovenska (Prešovská univerzita), Lotyšska (Vysoká škola Ventspils) a Rumunska (Technická univerzita v Bukurešti) v příštích třech letech čerpat grant ve výši 214 763,-  EUR.

Uvedené prostředky budou využity zejména na organizaci tří projektových setkání, kdy se 35 studentů z uvedených zemí bude po dobu dvou týdnů intenzivně seznamovat se specifiky fungování obchodních společností a překladatelské praxe v jednotlivých zemích. První intenzivní program se uskuteční na přelomu ledna a února 2016 v Českých Budějovicích.