Zpět

Sdělení ředitele ústavu romanistiky ohledně zapisování výběrových (C) předmětů

30.6.16

Studentům a studentkám bakalářských studijních oborů Ústavu romanistiky FF JU se důrazně nedoporučuje zapisovat si předměty navazujících magisterských studijních oborů Ústavu romanistiky FF JU formou předmětů výběrových (C).

Předměty navazujícího magisterského studia neodpovídají svým zaměřením a úrovní znalostem, dovednostem a potřebám studentů bakalářských studijních oborů.