Zpět

PROVOZ ÚSTAVU ROMANISTIKY A SEKRETARIÁTU V OBDOBÍ OD 1. 7. DO 13. 9. 2019

19.6.19

Důležitá informace

 

V období od 1. 7. do 13. 9. 2019 budou z důvodu rekonstrukce přízemí budovy FF JU

uzavřeny všechny kanceláře Ústavu romanistiky v přízemí. V případě nutnosti se na vyučující obracejte elektronicky.

 

Sekretariát Ústavu romanistiky (Hana Němcová, T/ 387 774 901) bude přesunut do 4. patra, učebna S13, číslo dveří FF 04 012.

Odevzdání BP/DP nejpozději ve středu 31. 7. 2019 do 15,00 hodin na uvedeném místě.