Zpět

Přehled bakalářských prací zadaných na Ústavu romanistiky v AR 2016/2017 (obhajoby v roce 2018)

9.6.17

Zadání bakalářských prací na URO FF v AR 2016/2017

Obhajoby v roce 2018

 

Mgr. Miroslava AUROVÁ, Ph.D.
ADAMOVÁ Veronika, A15087
Přípustkové věty ve španělštině: analýza překladu do češtiny.

LEPEŠKOVÁ Klára, A16001
Diachronní lexikografická analýza sémantického pole charakterových vlastností.

LESHTANSKA Martina, A15094
Analýza používání indikativu/subjuntivu v přípustkových větách v mluveném korpusu (CREA).

 

Mgr. Kateřina DRSKOVÁ, Ph.D.
DUCHOŇOVÁ Ivana, A15045
Les écrits intimes de Charles Baudelaire (journaux intimes et correspondance).

JODLOVÁ Veronika, A15046
La thématisation de la folie dans les contes de Guy de Maupassant.

VALÁŠKOVÁ Barbora, A15084
Partnerství měst České Budějovice a Lorient z pohledu francouzské strany.

 

Dott.ssa Ivana OVISZACH, Ph.D.
HANUSOVÁ Kristýna, A15047
Italští uprchlíci na Sušicku v období první světové války.

 

doc. Ing. Kamil PÍCHA, Ph.D.
SEJFRIDOVÁ Zdeňka, A15082
Strategie nákupu vybrané firmy.

 

PhDr. Jana PEŠKOVÁ, Ph.D.
BULVOVÁ Marcela, A15088
Lexikografická analýza hesel z tematické oblasti "zvířata" v tištěných a internetových slovnících.

KUŠNÍROVÁ Šarlota, A15160
Klasifikace slovních druhů ve španělských gramatikách (srovnávací analýza).

TŮMOVÁ Klára, A15098
Lexikografická analýza hesel z tematické oblasti "automobilový průmysl" v tištěných a internetových slovnících.


JUDr. Mgr. Ivo PETRŮ, Ph.D.
ČECH Stanislav, A15089
Komparativní analýza české a španělské ústavy se zaměřením na rozdíly dané odlišným správním uspořádáním státu a rozbor příslušné právní terminologie.

DEVEROVÁ Edita, A15312
Jazykový režim EU v praxi: srovnání dostupnosti dokumentů v českém, francouzském a anglickém jazyce na webových stránkách ECB.

HÁBROVÁ Zuzana, A15091
Jazykový režim EU v praxi: srovnání dostupnosti dokumentů v českém, španělském a anglickém jazyce na webových stránkách Eurofoundu.

PÁNKOVÁ Lucie, A15079
Jazykový režim EU v praxi: srovnání dostupnosti dokumentů v českém, francouzském a
anglickém jazyce na webových stránkách OLAF.

 

PhDr. Josef PROKOP, Ph.D.
HŮLKOVÁ Zuzana, A15053
La Celestina: Comedia, Tragicomedia, Acto de Traso a přidané postavy.

CHLÁDKOVÁ Denisa, A15179
Trubadúrská fin'amor a pojetí lásky v Libro de Buen Amor.

SALZEROVÁ Martina, A15310
La Celestina: typologie postav.

STARCZEWSKI Marek, A15180
Canto general od Pabla Nerudy a Canto personal od Leopolda Panera - srovnávací studie.

 

prof. PhDr. Jitka RADIMSKÁ, Dr.
KOBYLKOVÁ Aneta, A16048
České překlady z italské literatury v edicích nakladatelství Odeon.

 

doc. PhDr. Jan RADIMSKÝ, Ph.D.
ŘEHOŘ Matěj, A15081
Adjektiva měnící význam v závislosti na postavení.

ZEDNÍČKOVÁ Martina, A15086
Plurál substantiv a adjektiv - kolísání v psaném úzu.

 

Dott. Fabio RIPAMONTI, Ph.D.
SALABOVÁ Barbora, A16042
Standardní norma a tolerance vůči jazykovým chybám v italštině webových sociálních sítí.

VOLÁKOVÁ Veronika, A16043
Jazyková tabu. Kontrastivní analýza italštiny a češtiny.

 

Doc. Mgr. Pavel ŠTICHAUER, Ph.D.
ZEMANOVÁ Adéla, A15051
Italská substantiva na -ata a jejich české protějšky v paralelním korpusu InterCorp.