Zpět

Informace k zápisu povinně volitelných a výběrových předmětů pro LS AR 2017/18

5.1.18

Podmínkou pro otevření předmětů URO/MFK-Francouzská kinematografie a URO/MSK-Španělská kinematografie je minimální počet 5 zapsaných studentů.

Předmět URO/DELF-DELF Pro přípravný kurz nebude z organizačních důvodů v aktuálním akademickém roce nabízen. Zájemci o tento kurz si mohou zapsat předmět URO/FAOB-Analýza odborného textu, který bude mít totožný obsah.