Zpět

Upozorňujeme naše studenty na aktuální dokumenty stanovující zásady zadávání, vypracování a odevzdávání závěrečných kvalifikačních prací na FF JU v Českých Budějovicích.

9.11.18

Opatření děkana č.12/2018, stanovující postup při zadávání, zpracování a hodnocení diplomových a bakalářských prací na FF JU v Českých Budějovicích.

Opatření si můžete přečíst ZDE

 

Nařízení ředitele ÚRO, kterým se upravují minimální rozsah diplomových a bakalářských prací a specifické požadavky na jejich obsah a formu.

Opatření si můžete přečíst ZDE