Zpět

Výběrové řízení na pozici externího kurátora Galerie AVU

28.2.18

Akademie výtvarných umění vypisuje výběrové řízení na pozici externího kurátora Galerie AVU

  1. v akademickém roce 2018-2019
  2. v akademickém roce 2019-2020

 

Vybraný kurátor/ka připraví během akademického roku zpravidla 7 třítýdenních výstav:

-minimálně 3 budou vybrány z opencallu mezi studenty AVU

-minimálně 1 vznikne ve spolupráci s pedagogem, absolventem nebo doktorandem AVU

-zbylé výstavy budou v režii vybraného kurátora

 

AVU poskytuje honorář kurátorovi/rce formou dohody o provedení práce 5000,- za jednu výstavu; dále zajišťuje svoz děl, galerijní zázemí, instalaci a deinstalaci ve spolupráci s vystavujícími, propagaci, pozvánku. Každá výstava má rozpočet 10 000,- Kč.

Ve spolupráci s vybraným kurátorem AVU plánuje předložit grantové žádosti na Ministerstvo kultury a Magistrát hl. m. Prahy tak, aby mohl být rozpočet výstav podle potřeb navýšen.

 

Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými materiály zašlete do 19. března 2018 k rukám Blanky Čermákové (tel.: 220 408 224, e-mail: blanka.cermakova@avu.cz).

 

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

-        informaci, na který akademický rok se kurátor/ka hlásí (je možné se přihlásit na oba současně)

-        jméno, adresu bydliště, kontaktní telefon, e-mail

-        strukturovaný profesní životopis s přehledem dosavadní kurátorské činnosti (elektronicky i v tištěné formě)

-        vizi koncepce výstavního programu v rozsahu 1-2 stránky A4 (elektronicky i v tištěné formě)

 Výběrové řízení bude dvoukolové. V prvním kole Výstavní rada posoudí všechny platné přihlášky a vybere kandidáty do druhého kola, které proběhne formou pohovoru. Termín bude uchazečům oznámen v dostatečném předstihu.

 

S poděkováním za pomoc a pozdravem

 Blanka Čermáková

 

Oddělení komunikace s veřejností

Akademie výtvarných umění v Praze

U Akademie 4

170 22  Praha 7

tel. č. 739 517 758 

www.avu.cz / FB: Akademie výtvarných umění v Praze