Zpět

Exkurze Praha

5.2.18

Vážení a milí,

jak víte, náš ústav pořádá kažký rok odbornou 5denní exkurzi, která je součástí studijního plánu. Po dvou minulých letech, kdy jsme byli ve Florencii a Mnichově, jsme se rozhodli uspořádat exkurzi tuzemskou, a to do Prahy. Mnozí si jistě řeknou, že Prahu znají, ale naše zkušenosti ukazují, že řada studentů a studentek mnohé objekty a umělecká díla v Praze nikdy nenavštívila, nebo je jejich znalost povrchní. Je také důležité připomenout mnohokrát opakovanou věc, že je nebetyčný rozdíl v nezávazné procházce městem a zastavením se před architekturou a uměleckým dílem spojeným s referátem a diskuzí. Praha také nabízí výběr důležitých uměleckohistorických objektů v široké škále od časného středověku až do současné doby, které jsou studium dějin umění u nás klíčové a dovolují tedy sestavit pestrý program. Navíc se budeme snažit sestavit program tak, aby jsme navštívili i objekty, které jsou běžným návštěvníkům nepřístupné.

Organizace:

1) exkurze je povinná pro studenty 2. ročníku BC, kteří ji mají ve studijním plánu

2) exkurze je součástí seminářů předmětů Evropské a české umění raného novověku (1500-1800) a Evropské a české umění 19. a 20. století a je tedy povinná pro studenty 1. ročníku BC

3) exkurze se samozřejmě mohou účastnit i studenti 3. ročníku BC a studenti všech ročníků MGR

4) exkurze proběhne v posledním týdnu dubna

5) doprava: vlastními silami

6) ubytování: pro ty z Vás, kteří nemají vlastní možnost ubytování u přátel či příbuzných, zajistíme noclehy v hostelu. Vzhledem k tomu, že potřebujeme rezervovat místa s předstihem, prosím všechny, kteří budou využívat tuto formu ubytování, aby se do 22. února závazně přihlásili u paní sekretářky a složili zálohu 1000,- Kč.

Veškeré dotazy prosím na mou adresu.

Těším se bohatou účast.

Michal Šroněk