Zpět

14. února exkurze Praha

6.2.18

Dobrý den,

dne 14. února se pořádá exkurze do Prahy, jejímž cílem je návštěva výstavy Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský (u nás známý také jako Ferdinand Tyrolský)

Viz: http://www.ngprague.cz/exposition-detail/arcivevoda-ferdinand-ii-habsbursky-renesancni-vladar-a-mecenas-mezi-prahou-a-innsbruckem/

Tato akce navazuje na výstavní podnik Ferdinand II. 450 Jahre Tiroler Landesfürst a představuje osobnost, umění a kulturu v okruhu významného předchůdce (a strýce) císaře Rudolf II., aarcivévody Ferdinanda. Výstava je mezinárodní akcí, jíž se účastňují  Kunsthistorisches Museum Wien spolu  s Národní galerií v Praze a Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky.

Výstavou nás provedou dvě kurátorky dr. Jaroslava Hausenblasová a dr. Blanka Kubíková a jde tedy nejen o mimořádnou možnost shlédnout expozici představující klíčová díla středoevroského umění 2. poloviny 16. století a vyslechnout zasvěcený výklad, ale také možností nahlednout do procesu vzniku takovéto akce.

Vzhledem k tomu, že exkurze je součástí kurzu Blok zvaných osobností, je povinná pro studenty 1. ročníku magisterského studia, s tím, že studenti ostatních ročníků jsou samozřejmě zváni a vyzýváni k účasti. Sraz je 14. února v 11.30 ve Valdštejnské jízdárně (stanice Malostranská), spojení z ČB je velmi výhodné: Student Agency 8.40-10.55 na Knížecí, poté tramvají č. 12. Po skončení prohlídky je možnost návštěvy dalších výstav (kupř. NG: http://www.ngprague.cz/vystavy a další.

Těším se na hojnou účast.

Michal Šroněk