Zpět

V Pasově proběhl 3. společný workshop

13.12.17

UAG FF JU a Univerzita Pasov pořádaly III. mezinárodní workshop

Dne 13. prosince 2017 uspořádal Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU ve spolupráci s Univerzitou Pasov III. mezinárodní workshop.  Tento workshop se konal v rámci projektu "Aus der Tradition in die Zukunft. Das sprachlich-literarische Erbe Ostbayerns und Südböhmens als Fokus universitärer Zusammenarbeit/ Od tradice k budoucnosti. Jazykově-literární dědictví Východního Bavorska a jižních Čech jako fokus univerzitní spolupráce".

 

Úvodem přestavili pasovští studenti postavení německého jazyka na území ČR po roce 1945 v zrcadle toponymie: na příkladu místních jmen krátce nastínili historické pozadí změny jazykové situace a představili různé postupy a strategie, které se při nahrazování německých názvů českými uplatnily. V dalším příspěvku byly vysvětleny pojmy ‚endonyma‘ a ‚exonyma‘ v kontextu německých místních jmen v Čechách a o různé aspekty a specifika užívání českých či německých názvů.

 

 

 

Akademičtí pracovníci a studenti z Jihočeské univerzity představili nejnovější výsledky svého výzkumu v oblasti literatury, konkrétně k osobě Franze Kafky, a poreferovali o literárním festivalu Šumava litera, jehož 3. ročník se konal ve Vimperku v listopadu 2017.

 

    

 

III. mezinárodní workshop se konal na Filozofické fakultě Univerzity v Pasově, IV. společný workshop proběhne v první polovině příštího roku opět na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.