Zpět

Informace pro studenty chystající se na zahraniční mobilitu/ vracející se ze zahraniční mobility

26.2.18

Studentům, kteří se nyní vracejí ze zahraniční mobility a předmět měli zapsaný v ZS 2017/2018, zapisuje do STAGu i do indexu ještě PhDr. Miroslava Kubatová Pitrová, M. A. (mpitrova@ff.jcu.cz) - nejpozdější datum zápočtu zapsané v indexu a ve STAGu musí být do termínu určeného harmonogramem AR 2017/2018, tedy do 2. 3. 2018. Na zapsání zápočtu do STAGu se s dr. Kubatovou Pitrovou domluvte po e-mailu, indexy můžete nechat na sekretariátu ústavu. Formuláře pro uznání předmětů bude již podepisovat Markéta Ederová, M. A.

 

V souvislosti s odchodem dr. Kubatové Pitrové u ústavu dochází od LS 2017/2018 ke změně garantů zahraničních mobilit na našem ústavu.

Odborné praxe a stáže:

Všechny náležitosti týkající se ústavu (uznání zápočtu za konkrétní předmět a schválení zvolené instituce) vyřizujte s novým koordinátorem odborných praxí a stáží Janem Königem, M. A. (před i po výjezdu).

Záležitosti týkající se stipendia Erasmus+ pro výjezd vyřizujete s Oddělením pro zahraniční vztahy FF JU (Mgr. Novotná, Mgr. Koldová). Oddělení pro zahraniční vztahy je nutno informovat předem i v případě, že si výjezd hradíte sami. 

Podrobnosti na:

Pokyny UAG

Pokyny Oddělení pro zahraniční vztahy FF JU - Erasmus+

 

Studijní pobyty:

Záležitosti týkající se získání zápočtu za konkrétní zkratku předmětu (nutno předem informovat a doložit kopii smlouvy Erasmus+) - vyřizujte s koordinátorem zahraničních mobilit na ústavu Janem Königem, M. A.

Záležitosti týkající se uznání předmětů splněných na zahraniční univerzitě konzultujte před výjezdem i po něm s tajemnicí ústavu a vedoucí oddělení germanistiky Markétou Ederovou, M. A. (schvaluje žádosti o uznání předmětů před výjezdem i po něm).

Všechny záležitosti týkající se stipendia Erasmus+ vyřizujte s Oddělením pro zahraniční vztahy FF JU.

Podrobnosti:

Pokyny Oddělení pro zahraniční vztahy FF JU - Erasmus+