Zpět

Slovníky modernistů a paradigmata moderny / The Vocabularies of the Modernists and the Paradigms of Modernism (call for papers)

29.5.18

Ústav bohemistiky FF JU, Moravská zemská knihovna a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK pořádají mezinárodní vědeckou konferenci Slovníky modernistů a paradigmata moderny. Konference se uskuteční v Moravské zemské knihovně v Brně ve dnech 19.–20. 9. 2018.

Call for papers

 

University of South Bohemia, Department of Czech Language and Literature, Charles University, Department of Czech and Comparative Literature, and Moravian Library are pleased to announce an international conference The Vocabularies of the Modernists and the Paradigms of Modernism held at the Moravian Library in Brno (Kounicova 65a), September 19th and 20th, 2018. 

Call for papers

 

PROGRAM KONFERENCE

středa 19. září

  9.30–10.00 hod.: REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

10.00–11.00 hod.: 1. BLOK

 • Vladimír Papoušek (FF JU): Modernismus a krize popisů světa
 • Josef Vojvodík (FF UK): „Svět po potopě / která už vše kácí“: smutek moderny a její „práce truchlení“

11.00–11.15 hod.: přestávka na kávu

11.15–12.45 hod.: 2. BLOK

 • Tomáš Kubíček (MZK): Hledání jazyka moderního románu
 • Jiří Hrabal (FF UPOL): Pojem originality ve slovníku modernistů
 • Ondřej Pešek (FF JU): Teze, zásady, úvody – programové texty pražského funkčního strukturalismu
 • David Skalický (FF JU): Estetika jako moderní věda: Koncový slovník pražské strukturální estetiky

12.45–14.00 hod.: přestávka na oběd

14.00–15.30 hod.: 3. BLOK

 • Ani Burova (Sofijská univerzita): Paradigmata autorského obrazu v modernistické literatuře
 • Jan Staněk (FF JU): Modernismus, tradicionalismus, klasicismus: Eliot a Curtius
 • Marie Langerová (FF UK): „Pravdivý obraz minulosti kmitá kolem nás“ (W. Benjamin)
 • Petr A. Bílek (FF UK/FF JU): Hierarchie vysokého a nízkého v modernistické argumentaci

15.30–15.45 hod.: přestávka na kávu

15.45–17.15 hod.: 4. BLOK

 • Martin Kaplický (FF JU): Hledání zdrojové metafory v teoretických úvahách o umění F. X. Šaldy a Karla Čapka
 • Dominik Bálan (FF UPOL): Šaldova modernita mezi vágností a syntetismem
 • Jan Wiendl (FF UK): Metamorfózy a konstanty konceptuálního myšlení raného Karla Teigeho (deníky a stati)
 • Libuše Heczková (FF UK): Dvě Růženy Vackové – myšlení žen mezi moderním a tradičním

17.15–17.30 hod.: přestávka na kávu

17.15–18.30 hod.: 5. BLOK

 • Miroslav Kotásek (FF MU): Věci se rozpadají, nedrží je střed: rozklad, rozpad, úpadek
 • Martin Dvořák (FF JU): „Choré, impotentní mlhoviny“ versus „osy obrazivého kosmu“ – Holanova lyrika 30. let ve světle dobových periodik
 • Ondřej Selner (FF JU): „Enfant terrible nebo svébytná modernistická řeč?“ – Váchalův Krvavý román ve světle dobových literárních slovníků

 

čtvrtek 20. září

  9.00–10.15 hod.: 1. BLOK

 • Michal Bauer (FF JU): "Spisovatelé jako svědomí národa" - pojetí a proměna pojmu
 • Kenichi Abe (Rikkyo University, Tokío): „Východ“ jako ambivalentní znak čili reprezentace „Asie“ v meziválečné české literatuře.
 • Peter Chvojka (FF JU): Nezainteresované zalíbení a smyslové vyzařování ideje jako paralelní vztah u ruských futuristů

10.15–10.30 hod.: přestávka na kávu

10.30–12.00 hod.: 2. BLOK

 • Erik Gilk (FF UPOL): Pojem moderna v předválečných textech Františka Langera
 • František A. Podhajský (UČL AV): Slovník Haškova modernismu: heslo Literatura
 • Petr Bubeníček (FF MU): Jiří Kolář a Miroslav Hák: zneviditelnění média
 • Vanda Pickett (University of Oxford): The spiral of eternal (self-)detection: Richard Weiner’s Fiction between Modernism and Postmodernism

12.00–12.15 hod.: přestávka na kávu

12.15–13.45 hod.: 3. BLOK

 • Eva Štědroňová (FP TUL): Dosti Ibsena! Ke změně paradigmatu v estetických konceptech divadelní moderny před první světovou válkou
 • Martin Tichý (FPF SU): Hodnoty srdce: K proměně kritického diskursu za 1. sv. války
 • Veronika Černíková (FF JU): Fantastické a magické v české literatuře let 1917–1933
 • Vera Kaplická Yakimova (FF JU): Pojďme se vyfotit: Fotografie jako skupinový manifest