Zpět

Slovníky modernistů a paradigmata moderny / The Vocabularies of the Modernists and the Paradigms of Modernism (call for papers)

7.3.18

Ústv bohemistiky FF JU, Moravská zemská knihovna a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK pořádají mezinárodní vědeckou konferenci Slovníky modernistů a paradigmata moderny. Konference se uskuteční v Moravské zemské knihovně v Brně ve dnech 19.-20. 9. 2018.

Podrobnosti najdete zde: call for papers

 

University of South Bohemia, Department of Czech Language and Literature, Charles University, Department of Czech and Comparative Literature, and Moravian Library are pleased to announce an international conference The Vocabularies of the Modernists and the Paradigms of Modernism held at the Moravian Library in Brno (Kounicova 65a), September 19th and 20th, 2018. 

For more information see call for papers