Zpět

Poděkování Bc. Jakubovi Marečkovi

19.4.17

Celostátní studentská vědecká konference Historie 2016

 

Ve dnech 6. a 7. dubna proběhl na Filozofické fakultě JU v Českých Budějovicích  

další ročník Celostátní studentské vědecké konference – Historie 2016,

jehož pořadatelem byl Historický ústav FF JU.

Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU zastupoval

student I. ročníku navazujícího magisterského studia Archivnictví

 

Bc. Jakub Mareček

s prací Městská správa v Telči v 17. století.

 

Za přípravu práce, která byla příznivě přijata oponenty,

a za reprezentaci ústavu velice děkujeme!