11.1.
Konference na téma "Obraz československých dějin ve sbírkách, fondech a prezentaci paměťových institucí"
10.1.
které se budou konat na Ústavu archivnictví a PVH FF JU v lednu 2019
2.1.
nabízené Ústavem archivnictví a PVH FF JU v LS AR 2018/19 budou otevřeny při minimálním počtu 5 zapsaných studentů!
19.12.
zadaných na Ústavu archivnictví a PVH FF JU v prosinci 2018
7.12.
Dne 6. prosince 2018 proběhlo v I. oddělení Národního archivu v Praze slavnostní vyhlášení výsledků již 15. ročníku soutěže České archivní společnosti o Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc.
6.12.
Ústav archivnictví a PVH FF JU získal institucionální i programové akreditace na 10 let
22.5.
zadaných na Ústavu archivnictví a PVH FF JU v květnu 2018
19.4.
za reprezentaci ústavu v Celostátní studentské vědecké konferenci Historie 2018.
5.3.
Cena byla udělena za publikaci " Konvertita a exulant Jiří Holík. Příspěvek k dějinám exilu a problematice konverze v období raného novověku"
1.2.
Do projektu je za Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích zapojen Ústav archivnictví a PVH FF spolu s Ústavem aplikované informatiky PřF.
1.3.
která proběhne dne 29. 3. 2017 od 16.00 hodin v Lobkowiczkém paláci v Praze.
12.12.
v 13. ročníku soutěže o Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc.
10.2.
- rozhovor s doc. PhDr. Marií Ryantovou, CSc.
13.10.
v časopisu Jihočeské univerzity "JOURNAL" z října 2015.
2.10.
Filozofická fakulta JU připravila ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Třeboni kurz "Praktická genealogie" pro zájemce o historii a rodinnou historii.
10.3.
Nařízení ředitelky Ústavu archivnictví a PVH Filozofické fakulty Jihočeské univerzity vychází z odst. 3 Opatření děkana č. 2/2009, jímž se stanovuje postup při zadávání, zpracování a hodnocení diplomových a bakalářských prací.
6.10.
Ústav archivnictví a pomocných věd historických Filosofické fakulty Jihočeské university v Českých Budějovicích byl přijat za člena prestižní mezinárodní organizace ICARUS (International Centre for Archival Research).
27.9.
Účast studentů oboru Archivnictví na semináři v Herzog August Bibliothek ve Wolfenbüttelu ve dnech 17. - 21. února 2014.