23.5.
nabízené Ústavem archivnictví a PVH FF JU v ZS AR 2018/19 budou otevřeny při minimálním počtu 5 zapsaných studentů!
22.5.
zadaných na Ústavu archivnictví a PVH FF JU v květnu 2018
19.4.
za reprezentaci ústavu v Celostátní studentské vědecké konferenci Historie 2018.
5.3.
Cena byla udělena za publikaci " Konvertita a exulant Jiří Holík. Příspěvek k dějinám exilu a problematice konverze v období raného novověku"
1.2.
Do projektu je za Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích zapojen Ústav archivnictví a PVH FF spolu s Ústavem aplikované informatiky PřF.
15.12.
zadaných na Ústavu archivnictví a PVH FF JU v roce 2017
1.3.
která proběhne dne 29. 3. 2017 od 16.00 hodin v Lobkowiczkém paláci v Praze.
12.12.
které byly zadány na Ústavu archivnictví a PVH v prosinci 2016
12.12.
v 13. ročníku soutěže o Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc.
20.9.
- možnost publikace původních vědeckých studií, zajímavých rozhovorů i recenzí či zpráv z konferencí
30.5.
zadaných na Ústavu archivnictví a PVH v květnu 2016
10.2.
- rozhovor s doc. PhDr. Marií Ryantovou, CSc.
10.12.
Dne 9. prosince 2015 proběhlo v Olomouci slavnostní vyhlášení výsledků již 12. ročníku soutěže České archivní společnosti o Cenu univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc.
13.10.
v časopisu Jihočeské univerzity "JOURNAL" z října 2015.
2.10.
Filozofická fakulta JU připravila ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Třeboni kurz "Praktická genealogie" pro zájemce o historii a rodinnou historii.
25.5.
"Historik Josef Kalousek: historiografie, politika, kultura a společnost 2.poloviny 19. století.
10.3.
Nařízení ředitelky Ústavu archivnictví a PVH Filozofické fakulty Jihočeské univerzity vychází z odst. 3 Opatření děkana č. 2/2009, jímž se stanovuje postup při zadávání, zpracování a hodnocení diplomových a bakalářských prací.
6.10.
Ústav archivnictví a pomocných věd historických Filosofické fakulty Jihočeské university v Českých Budějovicích byl přijat za člena prestižní mezinárodní organizace ICARUS (International Centre for Archival Research).
27.9.
Účast studentů oboru Archivnictví na semináři v Herzog August Bibliothek ve Wolfenbüttelu ve dnech 17. - 21. února 2014.