15.2.
se koná v pondělí 19. února v 15.00 hodin v zasedací místnosti Z1
4.1.
Povinně volitelné a výběrové předměty UHE/VPŘ%, UHE/VP%, UHE/HDVT1 budou v LS 2017/2018 otevírány jen tehdy, pokud na ně bude přihlášeno alespoň 8 posluchačů.
13.12.
nabízí pro studenty Filozofické fakulty JU Nová tiskárna Pelhřimov
1.2.
Časopis pro dějiny raného novověku
12.2.
o závazné četbě odborné literatury k dílčím zkouškám a ke státním bakalářským zkouškám