31.5.
se stala součástí Akademické knihovny Jihočeské univerzity
15.5.
které budou obhajovány na Historickém ústavu FF JU v červnu 2018
3.5.
pro posluchače Pedagogické fakulty JU v letním termínu akademického roku 2017/2018
2.5.
proběhl ve dnech 25. -28. dubna 2018 v rámci projektu Historie jako prostor k setkávání - mimoškolní místa výuky v česko-bavorském příhraničí
13.12.
nabízí pro studenty Filozofické fakulty JU Nová tiskárna Pelhřimov
1.2.
Časopis pro dějiny raného novověku
12.2.
o závazné četbě odborné literatury k dílčím zkouškám a ke státním bakalářským zkouškám