Zpět

UPOZORNĚNÍ

4.1.19

UPOZORNĚNÍ

 

Povinně volitelné a výběrové předměty UHE/VPŘ%, UHE/VP%, UHE/HDVT1 budou v LS 2018/2019 otevírány jen tehdy, pokud na ně bude přihlášeno alespoň 5 posluchačů.

 

V letním semestru 2018/2019 jsou nabízeny tyto povinně volitelné předměty:

 

Název přednášky

Přednášející

Termín konání

Svědkové zanikajícího světa. Konec antiky a počátek středověku očima pozdně antických a raně středověkých historiků (UHE/VP108)

PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.

pátek    11.30-13.05 hod., učebna S5

Zpravodajství a jeho tvůrci (UHE/VPŘ85)

Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D.

čtvrtek    8.00-9.35 hod., učebna S8

Rituály životního cyklu na českém venkově (UHE/VP114)

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

pondělí 15.00-16.35 hod., posluchárna P2

Dějiny vědy a techniky I PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D. čtvrtek   14.05-15.45 hod., posluchárna P1