Zpět

Seznam zadaných bakalářských prací na Historickém ústavu FF JU

25.5.17

Autor

Téma práce

Vedoucí práce

Auzká Lucie

Dětství a mládí Karla VI. ze Schwarzenbergu

Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

Smíšek Václav

Svatba Jana mladšího Popela z Lobkovic a Bohunky z Rožmberka roku 1556

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

Reitinger Tomáš

Strýčický jazykový ostrov. Život obyvatel v letech 1938-1946 pohledem hospodářských a sociálních dějin

PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.

Kůrková Petra

Patronát posledních Rožmberků (na příkladu Prachatic)

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

Mušková Monika

Spor o neuzavřené manželství Petra II. ze Švamberka a Elišky ze Žerotína

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

Samek Jakub

Hřbitovy české reformace. Nová pohřebiště v jižních Čechách v letech 1500-1620

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

Kolařík Petr

Četnictvo a kriminální činnost na Jindřichohradecku v letech 1918-1938

PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.

Šmejkal Petr

Karel Weis a Veselí nad Lužnicí v zrcadle osobní korespondence

PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.

Váchová Aneta

Jiří Chalupa a činnost Odboru mladých Spolku divadelních ochotníků v Havlíčkově Brodě 1938-1945

PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.

Hubená Tereza

Adam František ze Schwarzenberku a Marie Arnoštka Františka z Rietbergu. Příběh jednoho neuskutečněného sňatku

PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.

Jasz Adam

Československo-americké vztahy na prahu studené války

doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.

Popelínský Radek

Reakce amerického prezidenta F. D. Roosevelta na útok v Pearl Harboru a vstup USA do druhé světové války

doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.