Zpět

Mediální seminář Příběhy ze zmizelé vesnice

2.5.18

V týdnu od 25. do 28. dubna 2018 se osmnáct studentek a studentů z Univerzity Pasov a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zúčastnilo multimediálního semináře, který pro ně připravili řešitelé projektu „Historie jako prostor k setkávání – mimoškolní místa výuky v česko-bavorském příhraničí“. Seminář byl zaměřen na prezentaci historického tématu pomocí různých mediálních technik. Studenti měli k dispozici technické vybavení Centra pro média a komunikaci na Univerzitě Pasov. Zde si vypůjčili videokamery, diktafony a fotoaparáty, využívali software pro tvorbu videí i technické možnosti televizního studia.

První den semináře, v pondělí 25. dubna 2018, se v naučili ovládat potřebnou techniku. Podstatnou novou zkušeností pro ně byla práce s natočeným materiálem, tedy střih videa, úprava zvuku a další technické znalosti potřebné k budoucímu vytvoření vlastního filmu. Aby dokázali vytvořit kvalitní snímky, museli zvládnout techniku manipulace s velkou videokamerou stejně jako správnou metodiku natáčení, jež zahrnovala například umístění objektů a osob či navození vhodné atmosféry při rozhovoru před kamerou.

Se znalostmi, které jim zprostředkovali mediální kouči, se vydali na konkrétní historické místo. Tím byla zaniklá a nyní amatérskými archeology obnovovaná vesnice Grafenried/Lučina na hranicích mezi Bavorskem a Českou republikou. Studentky a studenti si doplnili informace o historii této vesnice a přímo na místě si udělali představu, který úsek její historie by mohli zpracovat formou storytellingu. Konkrétními prameny jim bylo samotné místo, archivní materiály, odborná literatura, hmotné prameny dochované v muzeu ve Waldmünchenu a také několik pamětníků. Studentky a studenti hovořili s původními obyvateli, bývalým německým celníkem i někdejším členem československé pohraniční stráže. Seminář již od počátku doprovázel zájem a podpora ze strany starosty města Waldmünchen, v němž studenti a studentky nocovali v mládežnické ubytovně. Jejich natáčení zachytil též Český rozhlas a bavorský tisk.

Ve středu 25. dubna se studentky a studenti ve večerních hodinách přesunuli zpět do Pasova. Od čtvrtka až do sobotního odpoledne využívali vybavení Centra pro média a komunikaci, stříhali a upravovali natočený materiál. Přitom si však vždy našli čas na přátelské rozhovory, neboť se celá skupina během natáčení v terénu velmi dobře sžila. Celý seminář zakončily v sobotu odpoledne prezentace jednotlivých příběhů, které jsou nyní přístupné na webových stránkách grenzgeschichten.net

 

Zpráva o mediálním semináři v německém tisku.