4.1.
Povinně volitelné a výběrové předměty UHE/VPŘ%, UHE/VP%, UHE/HDVT1 budou v LS 2018/2019 otevírány jen tehdy, pokud na ně bude přihlášeno alespoň 5 posluchačů.
10.12.
Vědecké zasedání na počest významného českého historika Josefa Petráně se konalo 6. - 7. prosince 2018
10.12.
Doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D., se setkal s představiteli Pedagogické fakulty, Faculty of Education, Kagawa University u příležitosti výročí podpisu a uzavření nové Dohody o akademické a vědecké spolupráci.
4.12.
Historický ústav FF JU získal institucionální i programové akreditace na 10 let
4.12.
Akademičtí pracovníci ústavu získali v projektové soutěži Grantové agentury ČR dva nové granty
28.11.
Setkání německých a českých studentů v Českém Krumlově se konalo 23.listopadu 2018
3.10.
nabízí pro studenty Filozofické fakulty JU Nová tiskárna Pelhřimov
31.5.
se stala součástí Akademické knihovny Jihočeské univerzity
1.2.
Časopis pro dějiny raného novověku
12.2.
o závazné četbě odborné literatury k dílčím zkouškám a ke státním bakalářským zkouškám